Regisztrációs adó

auto

Az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása érdekében, figyelemmel az állam intézményvédelmi kötelezettségére a környezetvédelem terén, a személygépkocsik és a lakóautók után fizetendő fogyasztási adó ellentételezésére az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: Általános rendelkezések 1. § (1)2 E törvény rendelkezései alapján regisztrációs adót  kell fizetni a Magyarország területén  forgalomba helyezendő személygépkocsi és lakóautó , valamint motorkerékpár  után, továbbá a gépjárműflotta-üzemeltető személygépkocsijának belföldi illetőségű személy részére történő bérbeadása esetén.

Az adóból befolyó bevétel a központi költségvetést illeti.

Regisztrációs adót kell fizetni

⇒ a Magyarország területén forgalomba helyezett gépjármű után, ide értve

   •  a gépjármű első forgalomba helyezését,
   •  a gépjármű importálásakor,
   •  a gépjármű Közösségen belüli beszerzésekor,
    •  valamint a gépjármű átalakításakor történő forgalomba helyezést is,

⇒  illetve, amikor egy gépjárműflotta-üzemeltető személygépkocsit ad bérbe belföldi illetőségű személynek.

A gépjármű fogalmába beleértendő a személygépkocsi, valamint a lakóautó, valamint a motorkerékpár is.
A regisztrációs adót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – az adózó kérelmére –határozatban állapítja meg.

Ehhez az úgynevezett Regisztrációs Adó Adatlapot kitölteni és a
NAV-hoz beküldeni.

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_vam/vpop_regado

Az adó mértéke a személygépkocsi műszaki tulajdonságaitól, a környezetvédelmi osztályba sorolásától, valamint első forgalomba állításának időpontjától függ. A regisztrációs adóról a többször módosított 2003. évi CX. törvény rendelkezik.

A regisztrációs adó igényléshez kérje segítségünket.