VPID szám

Ahhoz, hogy valaki a vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet folytasson (árukat importáljon az Unióba, vagy exportáljon az Unióból), első lépésben egyértelműen azonosítania kell magát a vámhatóság előtt. Ehhez egy vámazonosító számot kell kapnia.

Ez a vámazonosító szám az úgynevezett VPID szám (EORI-szám (Economic Operators’ Registration and Identification = gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma). Az EORI-számot azon tagállam adja ki a vámtevékenységet folytatni kívánó személynek, ahol az adott személy letelepedett, vagy pedig 3. országos személyek esetén az az első uniós tagállam, ahol először végez vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet.

Az uniós vámszabályok értelmében a vámhatóság az úgynevezett vámazonosító szám – VPID  szám- alapján köteles az ügyfelet nyilvántartásba venni. A VPID számok alkalmazása 2004. május 1-jétől valamennyi vám-, illetve jövedéki eljárásban kötelező.

A VPID szám igényléshez kérje segítségünket.